• Kalendár

  • Dnes je
   Sobota 25. 6. 2022
     • jún
     • 24
     • Školský výlet
      Prima, II.G, Sekunda, Tercia, Kvarta, Kvinta, V.A, V.B, Sexta, VI.A, Septima, VII.A, VII.B, VIII.A, IX.A
     • 24. 6.
     • Školský výlet
     • jún
     • 27
     • Odovzdávanie učebníc
      IX.A, Septima, Sexta, Kvinta, II.G, Kvarta
     • 27. 6.
      1.-6.
     • Udalosť s triednym učiteľom
     • jún
     • 27
     • Športový deň
      V.A, V.B, VI.A, VII.A, VII.B, VIII.A, Sekunda, Prima, Tercia
     • 27. 6.
      1.-6.
     • Udalosť s triednym učiteľom
     • jún
     • 28
     • Odovzdávanie učebníc
      Prima, Sekunda, Tercia, V.A, V.B, VI.A, VII.A, VII.B, VIII.A
     • 28. 6.
      1.-4.
     • Udalosť s triednym učiteľom
     • jún
     • 28
     • Športový deň
      II.G, IX.A, Septima, Sexta, Kvinta, Kvarta
     • 28. 6.
      1.-6.
     • Udalosť s triednym učiteľom