Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka  pre školský rok 2018/2019 sa v našej škole uskutoční v dňoch: 

20. apríla (v piatok) od  14.30 do 18.00 hod.

21. apríla (sobota) od 9.00 do 12.00 hod.

Chcem dieťa zapísať do 1. ročníka základnej školy

Pri zápise je potrebné, aby zákonný zástupca dieťaťa predložil: 

 • občiansky preukaz zákonných zástupcov
 • rodný list dieťaťa

 

Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa. Pri zápise je potrebné vyplniť dotazník a žiadosť, ktorý vypĺňajú zákonní zástupcovia dieťaťa. V prípade, že pri zápise je prítomný iba jeden zákonný zástupca dieťaťa, je potrebné priniesť písomný súhlas druhého zákonného zástupcu (splnomocnenie). Ak vyplníte a obaja rodičia podpíšu dotazník vopred, tento súhlas už nie je potrebný.

Chcem odložiť školskú dochádzku svojho dieťaťa o rok

V prípade, že budete žiadať o odklad školskej dochádzky, potrebujete žiadosť o odklad a potvrdenie z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Chcem dať predčasne zaškoliť svoje dieťa

Ak žiadate o predčasné zaškolenie Vášho dieťaťa, vyplňte prosím žiadosť o predčasné zaškolenie, prihlášku do prvého ročníka ZŠ, príďte s dieťaťom na zápis a prineste tiež potvrdenia z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a od detského lekára.

Môžete si tieto podklady stiahnuť tu, vyplniť doma a vytlačené priniesť so sebou.

 Dokumenty na stiahnutie

 

Podľa záujmu otvoríme bilingválnu triedu

V školskom roku 2018/2019 otvárame aj anglické bilingválne triedy v 1. ročníku. Program 7 hodín angličtiny za týždeň v bilingválnej triede sa skladá z:

 1. Povinné vyučovanie - 2 hodiny/týždeň
  V rozsahu dvoch vyučovacích hodín týždenne v rámci povinného vyučovania v škole pod vedením slovenských učiteľov anglického jazyka.
 2. CLIL metóda - 5 hodín/týždeň

Intenzívny prístup v rozsahu 5 vyučovacích hodín týždenne s anglickým lektorom prostredníctvom metódy CLIL. Metóda CLIL je založená na základe učenia anglického jazyka cez iné predmety. Deti pracujú v angličtine už s prebratým učivom z daného predmetu. Venujú sa konkrétnym aktivitám a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk. V našom programe budú mať deti v angličtine nasledovné predmety: matematika (1hod.), výtvarná výchova (1 hod.), telesná výchova (1 hod.) a popoludní anglický klub (2 hod.)

Dôležité informácie:

 • 5 hod. týždenne s anglickým lektorom (native speaker)
 • učíme metódou CLIL (učenie jazyka cez iné predmety)
 • kladieme dôraz na individuálny prístup k žiakom, zážitkové učenie a projektová práca
 • neustále sledujeme kvalitu vyučovacieho procesu
 • anglický program nezasahuje do štátneho vzdelávacieho programu.
 • uvedený anglický program je spoplatnený sumou 80 € mesačne

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  Čachtická 14, 831 06 Bratislava
 • 02/44881705

Fotogaléria