• Krúžky

    • Anglický jazyk hrou - 2. st. ZŠ a GYMIng. Iveta Divoková
     čas: streda 14:30 - 16:30
     miestnosť: MMP
    • Dejepisný krúžok - GYMMgr. Lenka Stanová
     krúžok pre gymnázium
     čas: pondelok 14:00-16:00
     miestnosť: KVINTA
    • Floorbal - 2.st. ZŠ a GYMMgr. Marek Meňhard
     čas: streda 14:15-16:15
     miestnosť: veľká telocvičňa
    • Chemický krúžok - vyššie GYM a KvartaMgr. Jana Popovičová
     pre vyššie gymnázium a kvartu
     čas: pondelok 14:00 - 16:00
     miestnosť: laboratórium
    • Matematika pre maturantovMgr. Daniela Vlkovičová
     čas: pondelok 14:15 - 16:15
     miestnosť: OKTÁVA
    • Matematika pre Septimus. Alexandra J. Tkačíková
     čas: pondelok 14:00
     miestnosť: MML
    • Milovníci spoločenských hier - 2.st.ZŠ a GYMMgr. Dominik Štefanička
     pre 2. stupeň ZŠ a gymnázium
     čas: piatok 13:45 - 15:45
     miestnosť: študovňa
    • Mladí turisti a pátrači - 1.st.ZŠMgr. Iveta Hudecová
     čas: každú druhú stredu 14:00 - 17:00
     miestnosť: vonku
    • PT9
    • Príprava na testovanie T9PaedDr. Mária Hodžová
     pre IX.A a kvartu
     čas: pondelok 14:00 - 15:30
     miestnosť: VIII.A
    • Skauting - 1.st. ZŠDaniel Bobovský
     pre 2. až 5. ročník ZŠ
     čas: streda 16:00 - 17:00
     miestnosť: študovňa
     neuplatňuje sa vzdelávací poukaz
    • Športový krúžok 1. a 2. roč. ZŠMgr. Alžbeta Smrtičová
     čas: pondelok 14:00
     miestnosť: malá telocvičňa
    • Športový krúžok 3. a 4. roč. ZŠMgr. Barbora Mitterová
     čas: pondelok 14:00
     miestnosť: veľká telocvičňa
    • Volejbal chlapci a dievčatá - 2.st.ZŠ a GYMbr. Matej
     čas: štvrtok 14:15 - 15:30
     miestnosť: veľká telocvičňa
    • Výtvarný krúžok - 1. roč. ZŠMgr. Ľubica Ivančíková
     čas: pondelok 13:30 - 14:30
     miestnosť: Jazyková učebňa
    • Výtvarný krúžok - 3. a 4. roč. ZŠMgr. Art. Anežka Rusinová
     čas: streda 14:15-16:15
     miestnosť: Jazyková učebňa
    • Výtvarný krúžok - 2. roč. ZŠMgr. Ľubica Ivančíková
     čas: pondelok 14:30 - 15:30
     miestnosť: Jazyková učebňa