• Učitelia

    • PaedDr. Eva Baračková
    • PaedDr. Eva BaračkováZástupkyňa
     Triedna učiteľka: III.B
    • Bc. Andrea Bučeková
    • Bc. Andrea BučekováVychovávateľka
    • Mgr. Lýdia Čeledová
    • Mgr. Lýdia ČeledováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.A
    • Mgr. Maciej Dziambor
    • Mgr. Maciej DziamborUčiteľ
     Triedny učiteľ: Oktáva
    • Mgr. Grzegorz Fietko
    • Mgr. Grzegorz FietkoUčiteľ
     Triedny učiteľ: Prima
    • Mgr. Iveta Hudecová
    • Mgr. Iveta HudecováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.B
    • Mgr. Ľubica Ivančíková
    • Mgr. Ľubica IvančíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.A
    • PaedDr. Jana Kišová
    • PaedDr. Jana KišováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.B
    • Dana Martišiaková
    • Dana MartišiakováVedúca školskej jedálne
    • Mgr. Jana Popovičová
    • Mgr. Jana PopovičováUčiteľka
     Triedna učiteľka: Sexta
    • Mgr. Miroslava Pullmannová Ranková
    • Mgr. Miroslava Pullmannová RankováUčiteľka
    • Mgr. Ľubica Rompfová
    • Mgr. Ľubica RompfováUčiteľka
     Triedna učiteľka: Kvarta
    • Mgr. Marcela Šimková
    • Mgr. Marcela Šimkováasistentka učiteľa
    • Mgr. Jana Štefanovičová
    • Mgr. Jana ŠtefanovičováUčiteľka
     Triedna učiteľka: VII.B
    • Mgr. Marcela Tejbusová
    • Mgr. Marcela TejbusováVychovávateľka
    • Mgr. Jana Tkačíková
    • Mgr. Jana TkačíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: Septima
    • Mgr. Dana Vargová
    • Mgr. Dana VargováŠpeciálna pedagogička
    • Mgr. Daniela Vlkovičová
    • Mgr. Daniela VlkovičováUčiteľka
     Triedna učiteľka: Sekunda
    • Mgr. Marek Meňhard
    • Mgr. Marek MeňhardUčiteľ
     Triedny učiteľ: VI.A
    • Mgr. Ľudmila Satková
    • Mgr. Ľudmila SatkováVychovávateľka
    • Mgr. Renáta Barčiaková
    • Mgr. Renáta BarčiakováSociálny pedagóg
    • ThLic. PaedDr. Anna Baroková, PhD.
    • ThLic. PaedDr. Anna Baroková, PhD.Učiteľka
    • Mgr. Sofia Beňková
    • Mgr. Sofia BeňkováŠkolská psychológička
    • Mgr. Zuzana Buntová
    • Mgr. Zuzana BuntováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IX.A
    • Mgr. Peter Drbohlav
    • Mgr. Peter DrbohlavDuchovný správca
    • Mgr. Katarína Ečeryová
    • Mgr. Katarína EčeryováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.A
    • Mgr. Darina Fekiačová
    • Mgr. Darina FekiačováVychovávateľka
    • Samuel Ferenc
    • Samuel FerencIný nepedagogický zamestnanec
    • Bc. Katarína Godálová
    • Bc. Katarína GodálováVychovávateľka
    • Mgr. Dominika Jurdová
    • Mgr. Dominika JurdováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.G
    • Ing. Ivana Kajanová
    • Ing. Ivana KajanováVychovávateľka
    • Mgr. Karolína Kováčová
    • Mgr. Karolína KováčováUčiteľka
     Triedna učiteľka: Tercia
    • Mgr. Marcela Krkošová
    • Mgr. Marcela Krkošováasistentka učiteľa
    • Mgr. Katarína Kubančáková
    • Mgr. Katarína KubančákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: V.A
    • Silvia Láslová
    • Silvia Láslováasistentka učiteľa
    • Mgr. Barbora Mitterová
    • Mgr. Barbora MitterováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.A
    • Mgr. Jana Nemcová
    • Mgr. Jana NemcováUčiteľka
     Triedna učiteľka: VII.A