2% dane

Milí rodičia a priatelia Spojenej školy de La Salle

V mene Občianskeho združenia LASALLIAN sa  obraciam na Vás  s prosbou o Vašu podporu, darovaním 2% z daní. Pevne verím, že i Vy ste za podporu pri zveľaďovaní, skvalitňovaní a podpore výchovy a vzdelávania detí našej školy a preto Vás prosím, neváhajte, ak ide o Vaše deti a prostredie, v ktorom trávia väčšinu dňa. Buďte veľkorysí a poukážte 2%  z daní na OZ LASALLIAN, prípadne oslovte aj svojich priateľov a známych.

Srdečné Pán Boh zaplať!

 

IČO: 30792142

Obchodné meno a názov: LASALLIAN

Sídlo: Čachtická 7199/14, 83106 Bratislava-Rača

Právna forma: občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0209000000005062123156

                                                                                                                               Ing. Martin Babík

                                                                                                                                   Predseda OZ

 LASALLIAN-Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

 Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: LASALLIAN
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Čachtická 7199/14, 83106 Bratislava-Rača
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 30792142
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: LASALLIAN
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Čachtická 7199/14, 83106 Bratislava-Rača
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 30792142
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: LASALLIAN
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Čachtická 7199/14, 83106 Bratislava-Rača
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 30792142
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  Čachtická 14, 831 06 Bratislava
 • 02/44881705

Fotogaléria